Електричар Београд
Електричар Београд
Електричар Телефон
Електричар Телефон
Када је хитно потребан

Електричар Београд

ради поновног пуштања струје, замене осигурача, поправке бојлера или сервиса шпорета, мајстори Електричар Београд излазе одмах на терен, односно долазе у року од 1 сат на адресу корисника.

Циљана дијагностика са прецизним описом где је квар, концизан предлог о даљим активносима и поправкама, реализација на целој територији Београда.

Електричар Београд представља брзу услугу
без "развлачења" у спровођењу сервиса !
Јасна констатација
без "фингирања" проблема са описом јако компликованог и скупог квара !
Услуга одмах
без "одлагања данима" услед масивног обима посла !
Električar Beograd Zamena osigurača
Поправка Бојлера Електричар Београд
Сервис Шпорета Електричар Београд
Електричар Београд врши следеће

електричарске услуге

:

  •   постављање електричне инсталације,

монтажа каблова за струју

,

поправка струје

(доток струје)
  •   поправка и

замена осигурача

  - замена аутоматског осигурача или топљивог осигурача
  •   у Београду поправка и

монтажа електричног ормана

са осигурачима
  •   замена и

монтажа лустера

,

постављање ЛЕД плафоњере

са опцијом даљинског управљања
  •   сервисирање грејних котлова, грејних тела,

поправка грејалице


  •   сервисирање индустријске опреме у кухињама, ресторанима, хотелима
  •  

замена прекидача

,

монтажа утичнице

, тастера и склопки (Фидове склопке)
  •  

монтажа аспиратора

, на територији Београда

монтажа Телевизора


  •  

поправка бојлера


  •  

замена индикатора у купатилу


  •  

замена грејача

свих врста
  •  

поправка рерне

,

сервис шпорета

, кухињских плоча за кување,

замена рингле


  •  

сервис ТА пећи

у Београду и околини - поправка термоакумулационе пећи
  •  

поправка звона

и

монтажа интерфона

на улазним вратима
  •  

постављање каблова за рачунаре

и повезивање са роутер-ом
Треба обратити пажњу код електричарске услуге, односно активности, било да их спроводи Електричар Београд или општи мајстор за струју, па чак ако их спроводи и сâм корисник (што свакако није препоручљиво), да се свака поправка или преправка, уређаја јаке струје или слабе струје, спроведе у складу са електротехничким правилима.

Један од основних разлога зашто мајстори Електричар Београд требају сваку сервисну активност и поправку квара (отклањање квара) да спроведу, јесу обучени електричари који су упознати са свим релевантним стандардима, док се већина корисника није сретала са информацијом да се фазни проводник (каблови, односно жице са изолацијом одређене боје) означавају
браон, црном или црвеном бојом, нулти проводник (тзв нула) означава са плавом, а уземљење са жуто-зеленом бојом. Ово је посебно важно ако је замена осигурача у електричном орману у питању или ако се спроводи замена грејача.

Први пример међу многима Електричар Београд наводи у правилном спровођењу електричарске услуге, ако се врши монтажа утичнице - Шуко монофазна утичница, да клеме (стезаљке каблова) буду снажно причвршћене, како у току коришћења не би дошло до извлачења кабла из лежишта и како не би дошло до остваривања крактог споја (куршлус, тачније Kurzschluss). Утичницу треба такођер чврсто причврстити и за узидну дозну, ако је о узидној монтажи реч, како се приликом извачења утичака из утичнице, сама утичница не би ослободила из лежишта, тј извукла из зида. Када се ради уградња или сервис шпорета, најчешће се врши монтажа трофазне утичнице.

Више детаља и друге примере, прочитајте ОВДЕ
Кључне предности Електричар Београд чине:

▪ Промптни Излазак У Београду И Околини -

Хитне Интервенције


Дежурна Служба

расположива

24/7


▪ Квалитетна Услуга Спроведена Са Пажњом И Стрпљењем
▪ Квалификовани И Искусни Мајстори Електричари
▪ Професионалан Приступ За Сваки Квар
▪ Комплетна Електричарска Услуга
▪ Квалитетни РепроМатеријали Који Се Уграђују
▪ Гаранција На Услугу

Electrician Belgrade

члан
Електричарске Услуге Београд
Неколико речи о услугама из опширне понуде, Електричар Београд издваја неке примере који спадају у најучесталије захтеве корисника.

Поправка шпорета - Када дође до делимичног или потпуног квара електричног шпорета, уградне рерне или керамичке плоче за кување, не само да се губи могућност припреме хране, подсећа Електричар Београд, већ неисправан електрични шпорет може у великом броју случајева да буде безбедносно несигуран за коришћење. Наведено се односи не само за кориснике у београду. Квар шпорета врло често може да лежи у грејачу рерне или да је неопходна монтажа утичнице трофазне, како би оптерећење по фази било равномерно.

Сервис ТА пећи - Електричар Београд такођер врши и сервис ТА пећи (ТермоАкумулационе пећи), коју и поред централног грејања многи корисници повремено употребљавају код вансезонских краткотрајних захлађења или су одабрали да ТА пећ буде примарно грејно тело у стану или кући током целе грејне сезоне. Мајстори Електричар Београд искуствено наводе да су најчешћи узроци квара пећи, прегоревање грејача или испад термостата. Врло је извесно да је том приликом потребна и замена осигурача који је прегорео. Интересантну чињеницу чини стање да грејач који за функцију има загревање шамотних блокова и тиме ТА пећ, сâм изгори од вискоке температуре којој је изложен током рада.

Замена осигурача - Аутоматски осигурачи или топљиви осигурачи код преоптерећења јаком струјом прекидају струјно коло. Аутоматски осигурач кроз своју конструкцију има за сврху да прекине доток електричне енергије и да тиме заштити инсталацију, уређаје и кориснике од оштећења и електричног удара. Замена топљивог осигурача је прилично једноставна, док је код замене аутоматског осигурача неопходно детаљно посзнаванје електротехничких правила.
Детаљно објашњење можете прочитати на веб страници   замена осигурача   и   како заменити осигурач

Информације које се односе на Електричар Београд и хитне интервенције њихових електричара за град Београд, поправке паметних уређаја на даљинску контролу (СМАРТ), замена грејача, замена прекидача, монтажа индикатора у купатилу, замена аутоматских осигурача јаке струје или монтажа топљивих осигурача слабе струје и друге врсте elektro услуга, можете добити ОВДЕ
Храм Светог Саве Београд
Електричар Београд мајстори чине искусни и обучени мајстори, спремни за рад на терену у београду и околини, који посвећују пажњу свакој поправци струје, уредности, као електричарска дежурна служба расположиви су за сервис на адреси корисника 24/7 и поштују пословни правилник. Електричар Београд сервисери за струју се могу назвати тимом

електричар Земун

,

електричар Нови Београд

,

електричар Звездара

и целокупним београдом.
Електричар Београд покрива и следеће локације на територији Београда и околини:
Чукарица
Сурчин
Алтина
Браће Јерковић
Галеника
Канарево Брдо
Кумодраж
Миљаковац
Ретензија
Винча
Нови Београд
Вождовац
Баново Брдо
Церак
Гардош
Карабурма
Лабудово Брдо
Миријево
Рипањ
Вишњичка Бања
Палилула
Врачар
Бањица
Дедиња
Горњи Град
Коњарник
Ледине
Овча
Сењак
Зелени Венац
Раковица
Земун
Батајница
Денкова Башта
Јајинци
Кошутњак
Лекино Брдо
Пашино Брдо
Шумице
Земун Поље
Савски Венац
Звездара
Бежанијска Коса
Дорћол
Јулино Брдо
Котеж
Лештане
Петлово Брдо
Велики Мокри Луг
Жарково
Стари Град

Борча
Душановац
Калуђерица
Крњача
Мали Мокри Луг
Ресник
Видиковац
Железник
Čukarica
Surčin
Altina
Braće Jerković
Galenika
Kanarevo Brdo
Kumodraž
Miljakovac
Retenzija
Vinča
Novi Beograd
Voždovac
Banovo Brdo
Cerak
Gardoš
Karaburma
Labudovo Brdo
Mirjevo
Ripanj
Višnjička Banja
Palilula
Vračar
Banjica
Dedinje
Gornji Grad
Konjarnik
Ledine
Ovča
Senjak
Zeleni Venac
Rakovica
Zemun
Batajnica
Denkova Bašta
Jajinci
Košutnjak
Lekino Brdo
Pašino Brdo
Šumice
Zemun Polje
Savski Venac
Zvezdara
Bežanijska Kosa
Dorćol
Julino Brdo
Kotež
Leštane
Petlovo Brdo
Veliki Mokri Lug
Žarkovo
Stari Grad

Borča
Dušanovac
Kaluđerica
Krnjača
Mali Mokri Lug
Resnik
Vidikovac
Železnik
 
Контакт подаци:
Електричари Београд 11000
011/646-09-21 
Понедељак - Недеља   00-24 h
011/646-09-21 
Понедељак - Петак   00-24 h