Električar Beograd
Električar Beograd
Električar Beograd Telefon
Popravka bojlera
Bojler za toplu vodu u stanu, kući ili firmi se najčešće proizvodi u zapreminama od 5 litara do 10 litara za kuhinju (kuhinjski bojler ili ugradni bojler) i srednjih zapremina od 50 litara do 80 litara za kupatilo (bojler za kupatilo), te je

popravka bojlera

ovih tipova najučestalija.

Ovde je za napomenuti da korisnici za kuhinjski bojler često primenjuju naziv "protočni bojler", pri čemu taj naziv prvenstveno odgovara bojleru koji nema rezervoar i grejač bojlera je direktno postavljen u cev koji trenutno zagreva vodu dok protiče kroz tu cev.
Protočni bojler se prvenstevno koristi u domaćinstvu i pošto nema rezervoar, već vodu zagreva trenutno dok protiče, temperatura tople vode koja se može koristiti je direktno srazmerna snazi greječa u bojleru. Servis bojlera ovog tipa obuhvata više koraka istovremeno, među kojima su zamena grejača, zamena i kalibracija protokomera, nova ugradnja termostata i drugo.

Uobičajena snaga grejača za standardni servis bojlera iznosi 2kW, a za protočni bojler od 6kW, 12kW, 18kW do 24kW.
Električar Beograd Popravka bojlera
Montaža Bojlera Električar Novi Beograd
Bojler čišćenje kamenca Električar Zemun
U većim porodičnim kućama i manjim poslovnim objektima, radionicama, restoranima i slično, učestalo se zahteva servis bojlera srednje velikih zapremina od 200 litara do 500 litara.
U hotelima, većim firmama i industrijskim postrojenjima koriste se bojleri velikih zapremina od 500 litara i više.

Angažovanjem majstora Električar Beograd korisnik dobija

servis bojlera

80 litara, kao i drugih zapremina, popravku bojlera na struju protočnog tipa i servis bojlera za kuhinju, dok je

montaža bojlera

podrazumevana. Electrician Belgrade servisira zahteve korisnika na engleskom jeziku.
Grejač bojlera
Grejač bojlera
Grejač bojlera
Grejač bojlera
Grejač bojlera
Popravka bojlera sa kazanom (rezervoarom) i zahtev za otklanjanjem kvara je prvenstveno prouzrokovan problemom sa pregorelim grejačem, a usled galvanske korozije i stvaranja kamenca, pa

zamena grejača

prvenstveno iziskuje gašenje struje na osiguraču ili glavnom prekidaču u razvodnom ormanu i ispuštanje vode iz kazana bojlera. Popravka bojlera obuhvata servisni korak gde Električar Beograd potom vadi grejač, vrši

čišćenje kamenca u bojleru

i stavlja novi grejač, zajedno sa novih dihtungom (zaptivnom gumom) grejača.

Kada se vrši servis bojlera i zamena grejača, uvek se preporučuje i

zamena sigurnosnog ventila

(zaštitni regulator pritiska vode) koji je postavljen na dolaznu cev za hladnu vodu u bojler. Galvanska korozija, primese i nečistoće u vodi dovode i do postepenog otkaza sigurnosnog ventila, te je preventivna zamena istog kada se vrši poravka bojlera od izuzetnog značaja.
Popravka bojlera kamenac Električar Beograd
Popravka bojlera kamenac Električar Beograd
Popravka bojlera kamenac Električar Beograd
Popravka bojlera kamenac Električar Beograd
Popravka bojlera kamenac Električar Beograd
Kada se vrši

zamena termostata

za regulaciju temperature ili zamana sigurnosnog termostata bojlera, prvo treba ugasiti tok električne energije u osiguračkoj razvodnoj tabli, potvrditi da li je kvar zaista u termostatu i to ispitivanjem da li termostat prekida i ostvaruje kontakt shodno regulaciji temperature, te u bojler treba ugraditi novi termostat ako je došlo do kvara. Ovde je od značaja pravilno postaviti termo sondu u telo bojlera kako je fabrički predviđeno, kako bi tokom zagrevanja vode termo sonda pravilno očitavala temperaturu vode i shodno tome prekidala i uspostavljala tok struje za napajanje grejača.

Servis bojlera protočnog tipa suštinski obuhvata iste korake kao i kog standardnog bojlera sa kazanom, ali sa dodatnim servisnim koracima gde je neophodna popravka ili zamena protokomera vode (merač protoka vode), koji reguliše rad grejača vode. Protokomer je posebno podložan kvaru usled taloženja kamenca, ali i peska i drugih mehaničkih nečistoća koje se nalaze u sistemu vodovoda.
Montaža bojlera za kuhinju i za kupatilo je skoro identično učestali zahtev korisnika kao i popravka bojlera i razlikuje po položaju montaže, odnosno da li je bojler postavljen iznad ili ispod česme (mesta točenja). Shodno tome treba prilikom nabavke novog bojlera odabrati adekvatan tip. Kod kuhinjskog bojlera dodatno postoji podela na bojler sa rezervoarom pod pritiskom (pritisni) ili sa rezervoarom bez pritiska (gravitacioni bojler).
Prilikom montaže bojlera, ugrađuje se i sigurnosni ventil pritiska vode. On za funkciju ima zaštitu kazana bojlera od naprsnuća i curenja vode kod prevelikog prtiska, kao i zaštitu od curenja vode na dihtungu grejača. Prosečan pritisak na ulaznoj cevi za hladnu vodu treba da bude 1,5 - 3,0 bara, međutim u vodovodnom sistemu zbog različitih faktora pritisak nekada poraste i do 10,0 bara. Sigurnosni ventil ima i nepovratnu funkciju, odnosno blokira protok vode iz bojlera u vodovodni sistem nazad, a usled nestanka vode.
Električar Beograd Popravka bojlera
Povezivanje bojlera
Povezivanje bojlera na indikator u kupatilu
Povezivanje indikatora u kupatilu sa bojlerom, odabir odgovarajućeg provodnika i prekidača, pravilno uzemljenje ...

Servis bojlera
Bojler Zamena Grejača
Ugradnja novog grejača u bojler, čišćenje kamenca, zamena termostata, montaža sigurnosnog ventila ...

Jačina osigurača
Jačina osigurača Električar Beograd
Odabir jačine osigurača kada se vrši montaža i popravka bojlera, priprema instalacije i kablova za bojler ...

Pravilan odabir osigurača u razvodnoj tabli na koji će biti spojen bojler je od izuzetnog značaja, te kada se vrši servis bojlera preporučena je i provera jačine osigurača. Tačnije, pri suviše maloj jačini osigurača, osigurač će permanentno prekidati strujno kolo, a pri suviše velikoj jačini osigurača sigurnost korisnika i električne instalacije je kompromitovana usled opasnosti da dođe do topljenja izolacije kablova, plastičnih delova bojlera i pregorevanje provodnika i kontakata na bojleru.

Neophodno je srazmerno dimenzionisati i kablove (elektro instalaciju u celosti) koji spajaju bojler sa razvodnom tablom. Na terenu Električar Beograd često sreće situacije da su provodnici kabla za struju nedovoljnog preseka, te tokom vremena i konstantnog opterećenja strujom koju grejač bojlera povlači, dolazi do topljenja izolacije prvodnika, pregorevanja same žice provodnika, topljenja plastičnih delova prekidača elektro instalacije, indikatora za kupatilo i drugo. Za pravilno postavljanje kablova, informacije možete naći na stranici Zamena kablova

Za primer, majstor

Električar Beograd

i majstor

Električar Voždovac

navode da je za uobičajeni bojler sa rezervoarom zapremine od 80 litara sa grejačem snage od 2kW ili 2,5Kw potreban osigurač jačine 16A (ampera) sa tromim vremenom reagovanja.
Za protočni bojler od 18kW neophodna je trofazna struja i tri osigurača jačine po 30A (ampera), a za protočni bojler od 24kW potreba su tri osgurača jačine po 40A (ampera).
Detalje koji se odnose na odabir osigurača kada se vrši montaža i popravka bojlera možete naći na web stranici Zamena osigurača

Srazmerno za standardni tip bojlera, potreban je monofazni kabl preseka 2,5 mm² po provodniku, odnosno za fazni provodnik, nulti provodnik i zaštiti provodnik, a za protočni bojler od 24kW potreban je trofazni kabl preseka 4,0 mm² po provodniku.
Opis provodnika i kolor označavanje možete pogledati OVDE

Electrician Belgrade pruža dodatne informacije i servis bojlera na zahtev korisnika na engleskom jeziku.
 
Kontakt za više informacija:
Električari Beograd 11000
011/646-09-21 
Ponedeljak - Petak   09-17 h
011/646-09-21
Ponedeljak - Petak   09-17 h