Elektricar Beograd
Elektricar Beograd
Elektricar Beograd Telefon
Elektricar Beograd Telefon

Električarske usluge

koje serviseri Električar Beograd pružaju su obimne, dolaze odmah na hitnu interneciju radi ponovnog puštanja struje i uspostavljanja električnog napajanja, radi zamene osigurača, popravke bojlera ili servisa šporeta. Majstori za struju tima Električar Beograd dolaze u roku od 1 sat na lokaciju korisnika u Beogradu i okolini.

Precizna i brza dijagnostika električnog kvara, sažet predlog o daljim aktivnosima električarske usluge, realizacija odmah na licu mesta.

Električar Beograd pruža brzu uslugu
bez "razvlačenja" u sprovođenju popravke struje !
Jasna konstatacija
bez "fingiranja" problema sa opisom jako komplikovanog i skupog kvara !
Promptna usluga
bez "odlaganja danima" usled prevelikog obima posla !
Električarske usluge Razvodna kutija
Servis Šporeta Električar Beograd
Zamena Automatskih Osigurača Električar Beograd
Električarske usluge u Beogradu koje se pružaju su sledeće:
  •  popravka i

zamena automatskih osigurača

i montaža topljivih osigurača (montaža kućišta)
  •  popravka i

montaža razvodnih ormana sa osiguračima


  •  zamena i

montaža plafonjere

,

postavljanje lustera


  • 

zamena prekidača

,

zamena utičnice

i montaža utikača za struju, Fidove sklopke
  • 

postavljanje aspiratora

,

montaža televizora


  • 

popravka bojlera za toplu vodu


  • 

zamena indikatora u kupatilu


  • 

zamena grejača

svih vrsta
  • 

popravka rerne

,

servis šporeta

,

zamena ringle

i

servis kuhinjske ploče za kuvanje


  • 

servis TA peći

- popravka TA peći
  • 

servisiranje električnih kotlova

, grejnih tela,

popravka grejalica


  •  servisiranje industrijske opreme u kuhinjama, restoranima, hotelima
  • 

popravka zvona

i

zamena interfona

za pozivanje u stanu
  • 

postavljanje električne instalacije

, kablova za struju
  • 

postavljanje kablova za računarsku mrežu

- UTP i FTP sa RJ45 mrežnim završecima
Treba obratiti pažnju kod električarske usluge za grad Beograd, odnosno popravke kvara, bilo da ih servisira majstor sa preporukom Elektricar Beograd ili drugo pravno lice, pa čak ako ih sprovodi i sâm korisnik (što se svakako ne preporučuje), da se svaka popravka kvara, uređaja jake struje ili slabe struje, sprovede prema elektro stadardu.
Između mnogih pojmova za električarske usluge Električar Beograd izdvaja sledeće sa kojima se korisnici najčešće sreću:

Boja provodnika - Po definiciji kabl je proizvod za prenos električne energije ili električnog signala koji se sastoji od dva ili više provodnika, dok je provodnik bakarna ili alumijumska žica sa plastičnom izolacijom. Tako, fazni provodnik (žica sa izolacijom određene boje) se označava
braon, crnom, sivom ili crvenom bojom, nulti provodnik (tzv nula) se označava sa plavom, a zaštitni provodnik (tzv uzemljenje) sa žuto-zelenom bojom. Ovo je posebno važno ako je zamena osigurača u električnom ormanu ili elektro razvodnoj tabli u pitanju.

Montaža kablova - Bilo da se radi o energetskim kablovima ili kablovima za računarske mreže (UTP kablovi), video nadzor sa video kamerama ili kontrolu pristupa (alarm za kuću), kablovi moraju biti postavljeni uredno, paralelno u odnosu jedan na drugi ako ih ima više, te da se mogu optički lako pratiti izmedju priključnih tačaka. Električar Beograd ističe da kablovi ili provodnici ne smeju biti umršeni i bez pukotina u izolaciji (na zaštitnom omotaču). Korišćenje vezica za fiksiranje je preporučeno, kao i korišćenje izolir trake u zoni kontakta, a gde je gola žica izložena.
Standarno se kabal postavlja u zid štemanjem, zatvaranje otvora gipsom i dovođenjem krajeva kabla u električni orman ili orman električnog brojila i dozne u zidu. Kod računarskih kablova, važno je pravilno povezati UTP konektore na propisani standard T568A ili T568B i spojiti ih na router i računar ili televizor, kablovski receiver ili sataletski receiver.
Fun Fact - Po narodnom izrazu u Srbiji kada se opisuje obimna padavina kiše, govori se: "Pada kiša kao iz kabla" , što je suštinski nepravilno, jer kroz kabl prolazi struja, dok voda prolazi kroz crevo. Korektan sinonim bi trebao da glasi: "Pada kiša kao iz creva" !

Razvodna tabla -  Ako električna razvodna tabla u stranu u kojoj se nalaze automatski osigurači nije pravilno šemirana, tj nisu pravilno i pregledno postavljeni provodnici u razvodnom ormanu ili električnom ormanu gde se nalazi električno brojilo, lako može doći do greške prilikom popravke kvara. U tom smislu svaki od provodnika, treba biti postavljen paralelno, kako bi se provodnik jednostavno mogao pratiti prilikom konstatacije kvara, a nulti provodnici i provodnici uzemljenja budu grupisano dovedeni do pripadajućih sabirnica.

Prekidači za svetlo - Postoji vise vrsta prekidača za svetlo, među kojima su preklopni prekidač, serijski prekidač i neizmenični prekidač. Standardni (klik-klak ili preklopni prekidač) prekidač za svetlo prekida ili ostvaruje dotok struje do jednog sijaličnog mesta, serijski prekidač do dva, a ponekad i više mesta za kontrolu rasvete. Serijski prekidač se najčešće koristi za "paljenje" više sijalica na lusteru. Naizmenični i unakrsni prekidači se koriste zajedno i primena im je u hodnicima i stepeništima, gde se rasveta, pali i gasi na više mesta u hodniku ili sobi stana. Kod montaže ili zamene prekidača, koraci su identični kao i kod montaže utičnice - opisano dole niže u ovom tekstu.

Vrste Prekidača - U grupi prekidačih elektro elemenata se svakako nalazi još ceo niz tipova i modela, kao što su elektro tasteri, na primer za aktivirane stepenišnih automata za svetlo sa tajmerom, mikro prekidača koji se nalaze u sklopu hidroforskih pumpi za vodu, prekidača sa potenciometrima (dimeri) za upravljanje jačinom svetla, prekidača sa optičkim senzorom ili kapacitivnim upravljanjem, grebenastih prekidača za primenu u primarnom električnom razvodnom ormanu i protoku jake struje ili u ormanu pored električnog brojila i mnogi drugi.
Montaza rasvete
Zamena grejača Električar Beograd
Električarske usluge Razvodna kutija
Električarske usluge iz opširne ponude Električar Beograd, obuhvataju i sledeće popravke kvara koje se najviše zahtevaju od korisnika.

Zamena osigurača - Zamena automatskog osigurača ili zamena topljivog osigurača kod preopterećenja električnog priključka je vrlo česta električarska usluga u kuči ili stanu korisnika. Osigurač kroz svoju konstrukciju ima za svrhu da prekine dotok struje, te time zaštiti instalaciju, uređaje i korisnike od daljih oštećenja i povreda. Automatski osigurač u svom skolpu sadrži bimetal, dok topljivi osigurač sadrži bakarnu žicu određenog preseka i toplotnog koeficienta, obloženu kvarcnim peskom. Oba tipa usled protoka struje bivaju zagrevana usled električnog otpora materijala, te kod preopterećenja bimetal se deformiše i prekine kontakt sa dovodnim kablom, odnosno kod topljivog osigurača bakarna žica pregori, a kvarcni pesak apsorbuje električni luk.
Kod toljivog osigurača zamena je prilično jednostavna, dok je kod automatskog neophodno detaljno poznavanje elektrotehničkih pravila.
Detaljno objašnjenje možete pročitati na stranici   zamena osigurača  i  kako zameniti osigurač

Servis TA peći - Električar Beograd također vrše i servis TA peći (popravka Termoakumulacione peci). Majstor sa preporukom Elektricar Beograd iskustveno navodi da su najčešći uzroci kvara peći, pregorevanje grejača ili kvar termostata za regulaciju temperature. Interesantnu činjenicu kod zamene grejača čini stanje da grejač koji za funkciju ima zagrevanje šamotnih blokova i time TA peć, sâm izgori od viskoke temperature kojoj je izložen tokom rada. Detalje o servisu TA peci možete naći na stranici Servis TA peći

Popravka šporeta - Kada dođe do delimičnog ili potpunog kvara električnog šporeta, ugradne rerne ili keramičke ploče za kuvanje, serviser Elektricar Beograd navodi da šporet može u velikom broju slučajeva da bude nebezbedan za korišćenje. Kvar šporeta vrlo često se sastoji kada pregori grejač rerne ili pregori kabal struje. Ako se u toku dijagnostike kvara i ispitivanjem električnih svojstava ustanovi da treba izvršiti zamenu termostata ili je neophodna zamena prekidača ili ringle, majstor Elektricar Beograd prelazi odmah na sprovođenje aktivnosti na teritoriji beograda i okoline. Opširnije informacije pročitajte na stranici Kako se popravlja šporet

Servis bojlera - Pozivanjem majstora Električar Beograd, korisnik pored toga što navodi da mu je potrebna popravka struje, dobija usluge kvalitetno od sertifikovanih majstora. Često su zahtevane i elektricarske usluge popravke bojlera, servis protočnih bojlera, kao i servis kuhinjskih bojlera. Bojleri se najčešće isporučuju u beogradu u zapreminama od 5 litara do 10 litara za kuhinjski primenu i 50 - 80 litara za kupatila. Kao i kod šporeta, najčešći uzroci za kvar bojlera su pregoreli grejač vode i kvar termostata vode. Elektricar Beograd navodi da bojler poseduje dva nezavisna termostata, regulacioni termostat i sigurnosni termostat. Više detalja o popravci bojlera pronađite OVDE

Zamena indikatora za kupatilo - Višestruki prekidač za potrošače u kupatilu, odnosno indukator za kupatilo se prvenstveno kvari usled pregorevanja prekidača za struju koji se odnosi na velike potrošače kao sto su bojler ili veš mašina. Konkretni prekidač (jedan od više u indikatoru) biva permanentno zagrevan protokom jake struje kroz njega (tačnije usled postojanja specifičnog električnog otpora), te nakon izvesnog vremena, deformacije i zamora materijala, dolazi do zaglavljivanja prekidača. Vrlo često istovremeno dolazi i do pregorevanje žice (izolacije žice) koja je spojena sa konkretnim prekidačem. Prilikom električarske usluge zamene indikatora, kao i kod nove montaže indikatora, važno je tačno identifikovati koji provodnik u razvodnoj kutiji indikatora napaja koji potrošač. Korisnici često sami pokušaju zamenu, da bi na polovini procesa izgubili iz vida koji provodnik šta napaja ili jednostavno pomešaju provodnike. Za ovu intervenciju se uvek preporucuje aktivnost obučenog servisera   Električar Beograd i Električar Novi Beograd i Električar Zemun

Montaža utičnice - Montaža Šuko II monofazne utičnice ili trofazne utičnice treba uraditi da stezaljke kablova (kleme) budu snažno pričvršćene, kako u toku korišćenja ne bi došlo do izvlačenja kabla i kako ne bi došlo do ostvarivanja kraktog spoja. Utičnicu treba također čvrsto pričvrstiti i za uzidnu doznu, ako je o uzidnoj montaži reč, kako se prilikom izvačenja utičaka iz utičnice, sama utičnica ne bi izvukla iz zida.

Ugradnje aspiratora -  Za aspirator, čvrsto fizičko fiksiranje za zid je od izuzetnog značaja, odnosno treba obratiti pažnju da rupe u zidu u koje se postavljaju tiplovi budu ravne, da se zid ne kruni, kako se tokom korišćenja aspirator ne bi oslobodio i pao sa zida. Od praktičnog značaja je i pravilna montaža odvodnog creva aspiratora (ako je verzija postavljanja sa crevom u pitanju), kako bi isparenja i mirisi od kuvanja bili pravilno usmereni ka ventilacionom otvoru. Montaža obuhvata i spajanje monofaznog kabla sa aspiratorom i to direktno krajevi provodnika sa klemama koje se nalaze unutar aspiratora.

Postavljanje pametnih uređaja - Danas se na tržištu mogu naći mnogi uređaji najnovije generacije, takozvani "smart" kućni aparati, koji imaju elektroniku sa funkcijama napredne kontrole, kao što su putem WiFi veze, BlueTooth i Touch kontrolom. Tehnologija podrazumeva da se preko mobilnog telefona može kontrolisati rad svih uređaja u kući, kao što su televizor, pa sve do šporeta ili veš mašine. Električarske usluge podrazumevaju i podešavanje na samom smart uređaju. Nekada je potreban i odabir posebih funkcija i podešavanje senzora na željene vrednosti, a sve prema uputstvu proizvođača.
Panorama Beograda Električar Beograd
Trg Slavija Električar Savski venac
Hram Svetog Save Električar Vračar
Električar Surčin Aerodrom Beograd
Električar Stari Grad Trg Republike
Električar Zvezdara Vukov Spomenik
Električar Beograd nastupa kao tim majstora

električar Zemun

,

električar Zvezdara

,

električar Voždovac

i za sve ostale opštine grada Beograda.
Majstori za struju čine iskusni i stručni električari obučeni oda strane tima

Električar Beograd

, dolaze po pozivu za hitne intervencije na Novi Beograd i sve opštine grada Beograda i raspoloživi su kao dežurna služba 24/7 u nedelji, 365 dana u godini.
Električar Beograd pruža električarske usluge i za sve dodatne delove grada Beograda u okolini do cca.20km:
Čukarica
Surčin
Altina
Braće Jerković
Galenika
Kanarevo Brdo
Kumodraž
Miljakovac
Retenzija
Vinča
Novi Beograd
Voždovac
Banovo Brdo
Cerak
Gardoš
Karaburma
Labudovo Brdo
Mirjevo
Ripanj
Višnjička Banja
Palilula
Vračar
Banjica
Dedinje
Gornji Grad
Konjarnik
Ledine
Ovča
Senjak
Zeleni Venac
Rakovica
Zemun
Batajnica
Denkova Bašta
Jajinci
Košutnjak
Lekino Brdo
Pašino Brdo
Šumice
Zemun Polje
Savski Venac
Zvezdara
Bežanijska Kosa
Dorćol
Julino Brdo
Kotež
Leštane
Petlovo Brdo
Veliki Mokri Lug
Žarkovo
Stari Grad

Borča
Dušanovac
Kaluđerica
Krnjača
Mali Mokri Lug
Resnik
Vidikovac
Železnik
Čukarica
Surčin
Altina
Braće Jerković
Galenika
Kanarevo Brdo
Kumodraž
Miljakovac
Retenzija
Vinča
Novi Beograd
Voždovac
Banovo Brdo
Cerak
Gardoš
Karaburma
Labudovo Brdo
Mirjevo
Ripanj
Višnjička Banja
Palilula
Vračar
Banjica
Dedinje
Gornji Grad
Konjarnik
Ledine
Ovča
Senjak
Zeleni Venac
Rakovica
Zemun
Batajnica
Denkova Bašta
Jajinci
Košutnjak
Lekino Brdo
Pašino Brdo
Šumice
Zemun Polje
Savski Venac
Zvezdara
Bežanijska Kosa
Dorćol
Julino Brdo
Kotež
Leštane
Petlovo Brdo
Veliki Mokri Lug
Žarkovo
Stari Grad

Borča
Dušanovac
Kaluđerica
Krnjača
Mali Mokri Lug
Resnik
Vidikovac
Železnik
 
Kontakt podaci:
Elektricar Beograd 11000
011/646-09-21 
Ponedeljak - Nedelja   00-24 h
Ponedeljak - Nedelja   00-24 h
011/646-09-21