Elektricar Beograd
Elektricar Beograd
Elektricar Beograd Telefon
Kako zameniti osigurač
Kako zameniti osigurač

Kako zameniti osigurač

sam ili ipak treba pozvati električara, koji su koraci prilikom zamene i opasnosti na koje treba obratiti pažnju. Šta predstavlja zamena osigurača, odnosno šta je funkcija osigurača, su neka od pitanja gde odgovore možete naći u ovom članku.

Pored ovog teksta, Električar Beograd daje više detalja na stranici zamena osigurača.
Kako zameniti osigurač Zamena osigurača
Zamena Automatskih osigurača Električar Beograd
Zamena osigurača Električar Zvezdara
U današnjem vremenu, osigurači se praktično stavljaju u sve vrste električnih proizvoda i instalacija (slabe struje, jake struje,

naizmenične struje

ili

jednosmerne struje

, u industrijska postrojenja, kućne aparate, računarsku opremu i sl.).

Kod električnog preopterećenja ili kratkog spoja,

topljivi osigurač

pregori ili

automatski osigurač

prekine električno kolo

i time štiti od pregorevanja provodnika i izolacije, topljenja plasičnih komponenti, klema i slično. Kada pregori, treba znati kako zameniti automatski osigurac i zameniti topljivi osigurač ili treba pozvati majstora električara.

Kako mu sam naziv govori, osigurač za funkciju ima da osigura električnu mrežu i potrošače od prejake struje. Tačnije, u okviru

električne instalacije

, osigurač je dizajniran da bude najslabija karika u lancu.
Električna instalacija se uvek planira za određenu jačinu struje, gde je jačina osigurača ista ili određenog stepenu manja od propusne moći instalacije.

NAPOMENA: Električna energija sadrži više električnih svojstava i parametara, među kojima su najznačajniji napon označen u voltima (V), struja sa mernom jedinicom u amperima (A), snaga označena u vatima (W).
Snaga (W) je suštinski proizvod množenja jačine struje (A) i visine napona (V), iako kod naizmenične struje treba uzeti u obzir i dodatne komponente, kao reaktivnu struju i drugo.
PAŽNJA: Zamena automatskog osigurača ili topljivog osigurača se obavezno mora obaviti TEK NAKON pošto se utvrdi da li je pregorevanje ili prekid strujnog kola kod automatskih osigurača bilo prouzrokovan jednostavnim kratkotrajnim preopterećenjem, navodi Električar Beograd ili je došlo do nekog kvara na električnoj instalaciji, u potrošačima ili postoji kratak spoj između faze, nultog provodnika (nule) ili zaštitnog provodnika (uzemljenje).
Isto se odnosi i kada je nova

montaža osigurača

u pitanju. Električna instalacija i

električni orman

moraju biti potpuno ispitani pre puštanja električne energije.
Kako zameniti osigurač Zamena osigurača
Zamena osigurača je najčešće jednostavna aktivnost, dok se u određenim slučajevima zahteva poznavanje elekrotehničih standarda, pa čak i stručna osposobljenost.

Informacija kako zameniti osigurač keramičkog tipa (topljivi osigurači) kada

osigurač pregori

, obuhvata odvtranje kapice koja u sebi sadrži topljivi umetak, vađenje pregorelog umetka i stavljanje novog. Ovde je od važnosti zameniti osigurač pregoreli za novi identične jačine, jer u suprotnom, osigurač veće jačine ne može leći u nosač osigurača koji pak u sebi sadži "koder" jačine osigurača, odnosno dodatni keramički prsten sa otvorom prečnika koji odgovara prečniku vrha topljivog umetka koji se stavlja. Tako je prevaziđen problem od slučajnog stavljanja osigurača veće jačine.

PAŽNJA:
Na našim prostorima često se viđa da korisnici samoinicijativno otvaraju telo topljivog osigurača i stavljaju tanke žice (licne) iz rastavljenog licnastog kabla, tj sami menjaju unutrašnjost osigurača. Električari Beograd apsolutno odvraćaju korisnike i ne preporučuju takvo postupanje.

Za automatske osigurače pri običnoj aktivaciji, dovoljno je samo podići polugu osigurača za njegovu re-aktivaciju i ponovno uspostavljanje napajanja. Međutim u slučaju kada je

kvar osigurača

u pitanju, neohodna je stručna osposobljenost

ugradnja osigurača

  zahteva poznavanje elektrotehničkih standarda i drugo. Tako je od izuzetnog značaja prvo prekinuti napajanje na glavnom prekidaču ispred električnog brojila, popuštanje klema na osiguraču, vađenje razvodnog češlja sa ulaznog priključka i odvodnog provodnika sa izlaznog priključka i skidanje samog osigurača sa noseće šine u razvodnoj tabli ili razvodnom ormanu.
Keramički osigurači

Zamena topljivih osigurača Električar Novi Beograd
Nosač keramičkih osigurača sa kapicom za topljivi umetak
Automatski osigurači

Postavljanje automatskih osigurača Električar Beograd
Standardni keramički i automatski osigurači u formi topljivih osigurača. Zamena osigurača se vrši jednostavnim odvrtanjem
Automatski osigurači nove forme

Ugradnja osigurača Električar Zemun
Zamena osigurača i oslobađanje provodnika
Automatski osigurači nove forme

Montaža osigurača Električar Voždovac
Zamena osigurača i oslobađanje osigurača sa šine u električnoj razvodnoj tabli
Pored celog niza tehničkih svojstava i karakteristika koje osigurači poseduju, izdvaja se svojstvo brzine reagovanja na koje treba obratiti pažnju kod zamene osigurača.

Brzi osigurači

su dizajnirani da reaguju izuzetno brzo u svega nekoliko milisekundi i pri protoku struje koja je vrlo blizu ili jednaka deklarisanoj snazi osigurača prekinu strujno kolo. Ovaj tip osigurača je namenjen za osetljive tipove uređaja, kao što su računari, sistemi video nadzora, labaratorijska oprema i drugo.

Tromi osigurači

su pak osmišljeni da reaguju sa određenim zakašnjenjem, kako bi se prevazišao problem aktivacije osigurača kod kratkotrajnih opterećenja koja su ista ili malo veća od deklarisane snage osigurača. Primena je najučestalija kod elektromotornih uređeja kao što su hidroforske pupme, kotlovi za centralno grejanje na električnu energiju, šporeti, bojleri i slično.
Kućište topljivog osigurača
Jačina osigurača se određuje prema jačini struje koja će se koristiti i treba biti malo veća ili jednaka ukupnoj potrošnji električnih potrošača, a što važi kako za topljive osigurače, tako i za automatske osigurače.

Osetljivi uređanji se mogu priključiti na utičnice koje su osigurane brzim osiguračima, na primer od 16A, dok grejna tela kao TA peć ili bojler se mogu priključiti na trome osigurače, također od 16A jačine. Zamena osigurača brze za trome i obrnuto se može sprovesti i naknadno, a pošto se definišu vrste potrošača.

Zamena osigurača i odabir

jačine osigurača

se načelno određuje prema sledećoj kratkoj listi:

6 A - zvono ili interfon
10 A - rasveta, plafonjera, luster
16 A - šporet, bojler, pegla, usisivač, frižider, TA peć
25 A - protočni bojler, električni kotao za etažno grejanje


Za zamenu od strane osposobljenih električara, možete potražiti

električar Beograd

,

električar Zemun

,

električar Novi Beograd

,

električar Voždovac

.
Informacije na engleskom jeziku možete naći na stranici  

Electrician Belgrade

Topljivi osigurač delovi
Automatski osigurač delovi
 
Kontakt za više informacija:
Električari Beograd 11000
011/646-09-21
011/646-09-21 
Ponedeljak - Petak   09-17 h
Ponedeljak - Petak   09-17 h